Logo en Motto

Over het motto

“Eenvoud wint van complexiteit”

Met het motto wordt aangegeven dat veel projecten/systemen complex zijn en pas succesvol worden als ze terug gebracht zijn tot iets eenvoudigs. Pas als de oplossing eenvoudig is, begrijpt iedereen het en pas dan zal het ook te onderhouden zijn en juist dan is het project een succes!

Elke oplossing in een project die complex is, zal uit deze optiek altijd nog een keer vervangen worden door een oplossing die eenvoudig is. Indien het niet te realiseren is binnen het project of systeem zelf, dan zal het vervangen worden door een ander systeem. Het doel van die vervanging zal altijd zijn dat het eenvoudiger is.

Het begrip “eenvoud” uit het motto slaat ook niet alleen op de techniek, maar ook op de financiële kant van de zaak, het gebruiksgemak, etc.. Hetzelfde geldt voor het woord “complexiteit”.

Vanuit deze visie kan het heel goed zijn dat een complex systeem vervangen moet worden door een eenvoudig pakket. Of dat een systeem dat veel onderhoud vraagt, vervangen moet worden door een goed lopende onderhoudsprocedure met wellicht een kleine wijziging aan het systeem zelf.

Het gaat om het principe dat complexiteit nooit goed is. Pas bij eenvoud is iets echt af. Een goed voorbeeld hiervan is het werk van Dick Bruna, waar het begrip eenvoud ook de nadruk heeft.

Over het logo

Het logo bestaat uit abstracte vormen die de eenvoud symboliseren. De twee linker driehoeken links beelden een letter “K” uit. De twee halve cirkels rechts beelden een letter “S” uit. Beide zijn het de initialen van het bedrijf.

De eenvoud is een belangrijk motto van dit bedrijf. Het volledige motto is “Eenvoud wint van complexiteit”.